STAG

FPPK përsëri në ballinën e ITTF-it

 

Organizimi i turnet “PINK PONG Breast Cancer Awareness”  nga Federata e Ping Pongut të Kosovës me rastin e muajit të vetëdijesimit ndaj kancerit të gjirit ka tërhekur vëmendjen e Federatës Botërore të Pingpongut.

 

ITTF fillon artikullin me titullin “Incredible entry for Kosovo breast cancer awareness tournament” duke i vënë theks pjesëmarrjes masive, në turneun për vetëdijësimin e kancerit të gjirit. Turneu I cili ishte i organizuar me daten 28 tetor, në sallën e Pingpongut në Prishtine.

 

Federata botërore poashtu shkruan për pjesëmarrjen e Doktor z.Ilir Kurtishi në këtë turne, si dhe përkrahjen e Presidentit z.Citaku në organzimet të tilla.

 

Artikullin e plotë mund ta gjeni në linkun: ittf.com