STAG

FITUESIT E KUPËS SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS NDËR VITE

 

 

VITI KAMPION NËNKAMPION KAMPIONE NËNKAMPIONE
2023 LIDHJA E PRIZRENIT PRIPING DRITA AHMET HOXHA F
2022 PRIPING LIDHJA E PRIZRENIT DRITA PRISHTINA
2021 LIDHJA E PRIZRENIT KVPP PRIZRENI DRITA ELTING DARDANIA F
2020 LIDHJA E PRIZRENIT ELTING DARDANIA DRITA AHMET HOXHA
2019 PRISHTINA LIDHJA E PRIZRENIT DRITA AHMET HOXHA
2018 ELTING DARDANIA LIDHJA E PRIZRENIT DRITA AHMET HOXHA
2017 PRISHTINA ELTING DARDANIA PRISHTINA DRITA
2016 PRISHTINA AHMET HOXHA PRISHTINA SHKOLLA
2015
2014 PRISHTINA AHMET HOXHA PRISHTINA DRITA
2013 ELTING DARDANIA PRISHTINA PRISHTINA SHKOLLA
2012 PRISHTINA ELTING KOSOVA DRITA SHKOLLA
2011
2010
2009 PRISHTINA SHKOLLA SHKOLLA PRISHTINA
2008
2007 PRISHTINA FLAMURTARI -

-