STAG

FPPK shpall konkurs për Selektor/e

Ne baze te nenit 14 te Rregullores për reprezentacionet e pingpongut të Kosovës e në pajtim me nenin 44 të Statutit të Federatës së Pingpongut të Kosovës Bordi i FPPK-së në mbledhjen e datës 22.10.2019 nxori Vendim që të publikoi këtë:

KONKURS

Për postin e Selektorit të reprezentacionit të Kosovës në pingpong

 

Ne dokumentin me poshte mund te gjeni konkursin: