STAG

Konkurs për Drejtor të përfaqësueses

Kliko në file-in më poshtë për ta shkarkuar konkursin për Drejtor të përfaqësueses. 

Konkursi per zyrtar administrativ

Duke klikuar ne file me poshte, mund te shkarkoni konkursin per zyrtar administrativ ne FPPK