STAG

Kosova ne newsletter te ITTF te muajit qershor 2020

Kosova e para ne listen e ITTF si nje nga Federatat me aktive gjate kohes se pandemise, ne mesin e tri federatave me aktive!... pjese nga newsletter e ITTF e muajit qershor!