STAG

FPPK ndihmon klubet

FPPK ndihmon klubet e saja me nje shume simbolike prej 50 deri 200 euro per te tejkaluar sado pak pasojat e shkaktuara nga covid-19 dhe per te siguruar mbrojtjen e vazhdueshme te sportisteve tone pas fillimit te stervitjeve dhe se shpejti edhe te garave.

Ftojme Qeverine e Republikes se Kosoves te konsideroje zotimet e saja publike per perkrahjen dhe perfshirjen e komunitetit sportiv ne pakon emergjente te tejkalimit te krizes se shkaktuar nga pandemia covid-19.
Komuniteti i sportit te Kosoves eshte nje nga shtyllat baze te zhvillimit te rinise se shendetshme kosovare dhe nje nga shtyllat e deshmuara te perfaqesimit te denje te Shtetit te Kosoves dhe ambasadore e shkelqyeshme qe ka bere dhe vazhdon te beje krenar qdo qytetar te Republikes se Kosoves, andaj ky komunitet sot e meriton nje mbeshtetje dhe nje konsiderim te denje.