STAG

FPPK-së i shtohen 9 gjyqtarë të rinj

Më 21.05.2022, në Shtëpinë e Sporteve në Prishtinë Federata e Pingpongut e Kosovës në bashkëpunim me Komitetin e Gjyqtarëve organizoi seminarin për gjyqtar kombëtar të pingpongut, në kuadër të ngritjes së kapaciteteve të FPPK-së. Në këtë seminar ligjërues ishte gjyqtari ndërkombëtar me Blue Badge: Jeton Beqiri.

Të pranishmit u ndanë të kënaqur më informatat e pranuara, e po ashtu edhe në përgjigjet e marra në pyetjet e parashtruara.

Në fund të seminarit u organizua testimi teorik për gjyqtar të rinj për licencimin e tyre si gjyqtar kombëtar, ku pas testimit FPPK-së iu shtuan 9 gjyqtarë të rinj.

Gjyqtarët e rinj kombëtar të FPPK-së janë :