STAG

Organizohet seminar për ngritjen e kapaciteteve per Rajonin e Ballkanit Perëndimor

Me 27-28 gusht 2022 në Restorant Magra Austria në Bërnicë të Prishtinës, ITTF Foundation në bashkëpunim me GIZ do të mbajnë një seminar për trajnim dhe ngritjeje të kapaciteteve për përdorimin e Sportit për Zhvillim, me fokus të veçantë në përdorimin e pingpongut për rezultate specifike të zhvillimit.

Në seminar, në të cilin Kosova është nikoqire, do të marrin pjesë edhe përfaqësues (drejtues të federatave, administratorë, trajnerë) nga Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria.

Seminari ka fokus përdorimin e pingpongut për zhvillim, me komponentë dhe ilustrime specifike mbi:

• Sporti për të gjithë ;

• Qeverisja e mirë

Ligjerues do të jenë:

1. Z. Ramon Ortega Montes, Koordinator i Programeve

2. Znj. Julia Tappendorf, Koordinatore e Programeve