STAG

Përfundoj seminari për trajner ITTF-PTT Level 1 Course

Nga 18 deri me 22 gusht në sallën e pingpongut në Pallatin e Rinisë dhe sportit u organizua seminari për trajner ITTF-PTT Level 1 Course me ekspertin e nivelit botëror Aleksey Yefremov. Në kamp morën pjesë 28 trajner nga shumica e klubeve të Kosovës. Eksperti Yefremov për 5 ditë me nga 6 orë punë në ditë, i informoi trajnerët Kosovarë me risitë e trajnimit me fillestar, mënyrën e përzgjedhjes së lojtarëve për stilin e lojës, ushtrimet specifike të pingpongut që duhet të përdorin për raste të caktuara, për punën me këmbë, për ekzekutimin e goditjeve të ndryshme, për format e rrotullimit të topit, etj. Trajnerët kosovarë për tu certifikuar me ITTF-PTT Level 1 Course duhet të plotësojnë edhe 30 orë punë (5 orë prej tyre të mbikëqyrura) me lojtarët e tyre duke zbatuar mësimet e marra nga seminari brenda 4 vitesh. Në rast se kalojnë me suksese nivelin e parë, pas 12 muajsh do të kenë mundësinë që të ndjekin ITTF Level 2 Course. FPPK vazhdon të punoj në ngritje të cilësisë Pingpongut në Kosovë, duke punuar së shpejti talentet tanë të arrijnë suksese edhe në arenën ndërkombëtare.

Aktivitetet e ardhshme

Në fillim të shtatorit fillon edhe sezoni vjeshtor fillimisht me garat ekipore në ligën e pare të meshkujve dhe femrave.