STAG

SHORTI I KAMPIONATIT INDIVIDUAL MBARËKOMBËTAR

 SHORTI I KATEGORISË INDIVIDUALE - FEMRAT

 SHORTI I KATEGORISË INDIVIDUALE - MESHKUJT

  SHORTI I KATEGORISË SË ÇIFTEVE TË PËRZIERA  - PJESA E PARË

 SHORTI I KATEGORISË SË ÇIFTEVE TË PËRZIERA  - PJESA E DYTË

 SHORTI I KATEGORISË SË ÇIFTEVE - FEMRAT

  SHORTI I KATEGORISË SË ÇIFTEVE  - MESHKUJT