STAG

U mbajt Kuvendi i Rregullt i Punës së FPPK-së për vitin 2023

Sot, më 25/02/2023, në Hotel Magra Austria në Bërnicë, FPPK mbajti kuvendin e rregullt të punës për vitin 2023 në të cilin të pranishëm ishin shumica e përfaqësueseve / delegatëve të klubeve të pingpongut të Kosovës, kurse në rolin e vëzhguesit i pranishëm ishte edhe përfaqsueusi nga MKRS.

Kuvendi u zhvillua në frymë demokratike dhe bashkëpunimi, debate konstruktive dhe frytedhënëse ku u diskutuan çështje të rëndësishme dhe u morën vendime të rëndsishme lidhur me aktivitetet e FPPK-së për vitin 2023, që nga ky vit i janë shtuar edhe 6 klube të reja duke arritur numrin në 44 klube gjithësej. 

Foto: https://www.facebook.com/fppks/photos/pcb.6171845979545027/6171831999546425/https://www.facebook.com/fppks/photos/pcb.6171845979545027/6171831999546425/