STAG

Kosovës i shkelet e drejta për pjesëmarrje në Kampionatin Evropian të të rinjve 2022

Despite the fact that Kosovo is a full member of the ETTU, yet again Serbia denied our participation as an equal member at the European Youth Championship 22’ that is being held in Serbia, preventing our youth from being part of the Table Tennis games. Political interference in athletes' activities must be condemned. We call on all local and international sport structures to undertake concrete measures toward implementation of the fundamental right of our athletes for participation in all competitions.

Pavarësisht se Kosova është anëtare me të drejta të plota në ETTU, sërish Serbia e mohoi pjesëmarrjen tonë si anëtare e barabartë në Kampionatin Evropian të të rinjve 22’ që po mbahet në Serbi, duke mos lejuar që të rinjtë tanë të jenë pjesë e lojërave të pingpongut. Ndërhyrja politike në aktivitetet e sportistëve duhet të dënohet. U bëjmë thirrje të gjitha strukturave sportive vendore dhe ndërkombëtare që të ndërmarrin masa konkrete për zbatimin e të drejtës themelore të sportistëve tanë për pjesëmarrje në të gjitha garat.