STAG

KPP GALILEO

Emri:

KPP Galileo

Komuna:

Prishtinë

Adresa:

Graçanicë

Kryetari:

Branislav Markovic

Trajneri:

Vesimir Savic